Arbeidsforhold i verdens drikkevareindustri

Kristian og Sasha er en del av Vinmonopolets bærekraftsteam. Hele verden er deres arbeidsbord – og jobben: Sikre at produktene på Vinmonopolet er produsert under anstendige arbeidsforhold. Slik oppsummerer de 2023.  

Lesetid: 5 minutterPublisert: 04.03.2024Oppdatert: 15.05.2024
Illustrasjon: Bjørn Brochmann

Kristian Hogstad og Sasha-Monique Elvik har en variert hverdag. I sum dreier det seg om at du som besøker oss skal være trygg på at vi gjør det vi kan for å sikre at varene våre er produsert med anstendige arbeidsforhold og krav til menneskerettigheter.

Stort sett er arbeidsforholdene i verdens vinindustri bra, men ikke overalt. 

Det kan være lett å glemme at varene i polhylla er jordbruksprodukter. Dessverre er det utfordringer knyttet til arbeidsforhold i deler av den globale jordbrukssektoren. Dette gjelder spesielt for sesong- og migrantarbeidere under innhøsting av råvarer. Vinindustrien er intet unntak, og Vinmonopolet har i 2023 sett eksempler på dette i flere land, blant annet Brasil, Frankrike og Italia.

Vi jobber for å bedre arbeidsforholdene der utfordringene er størst. I 2023 sto spesielt arbeidsforhold blant jordbruksarbeidere i Italia og Sør-Afrika på agendaen, samt arbeidsforholdene for arbeidere som kutter sukkerrør i Mellom-Amerika. 

Italia 

– I Italia er forholdene for migrantarbeidere i midlertidige kontrakter den største utfordringen, sier Kristian Hogstad. Han er fagansvarlig for anstendig arbeid i Vinmonopolets leverandørkjede.  

– I Italia er bruk av migrantarbeidere i midlertidige kontrakter den største utfordringen

Kristian Hogstad, fagansvarlig anstendig arbeid

Migrantarbeidere rekrutteres ofte gjennom en tredjepart som produsenten gjerne overlater mye av ansvaret til.  Dette vanskeliggjør arbeidet vårt og vi må ofte starte å jobbe med holdninger knyttet til det å ta ansvar for hele leverandørkjeden.  

Vinmonopolets tiltak for å sikre anstendige arbeidsforhold i italiensk vinproduksjon: 

  • Alle Vinmonopolets leverandører plikter å etterleve våre etiske krav. 
  • Ved lansering av nye produkter fra Italia stiller vi ytterligere krav til bekreftelse av anstendige arbeidsforhold hos produsenten. 
  • Vinmonopolet vektlegger å gjøre vinprodusentene bevisst det ansvaret de har, også for arbeidere de rekrutterer via en tredjepart eller via bakmenn. Derfor gjennomfører vi kurs i ansvarlig rekruttering i samarbeid med organisasjonen Stronger Together. 
  • For å få et større bilde, har vi tatt i bruk Direct Workers Reporting. Dette verktøyet gir direkte tilbakemelding på arbeidsforholdene fra arbeiderne. I tillegg gir det produsenten et grunnlag for å prioritere forbedringstiltak. 

Sør-Afrika 

I Sør-Afrika jobber vi særlig med diskriminering og fagforeningsfrihet, samt å forbedre kommunikasjonen mellom ansatte og ledere. 
 
Våre undersøkelser viser at spesielt verbal trakassering er et problem på vingårdene. Bærekraftsrådgiver Sasha Elvik har ansvar for et kursprogram for ledere og arbeidere på vingårdene. 

– Vi ser at kursene øker bevisstheten og gir positive effekter både på arbeidsmiljøet og kommunikasjonen mellom ledere og arbeidere, sier hun. 

I Sør-Afrika ser vi at alkoholavhengighet er et fremtredende problem, noe som dessverre kan føre til fattigdom, konflikter og vold i nære relasjoner – spesielt mot kvinner. Alkohol- og rusmisbruk er derfor en del av det totale bildet og en viktig del av kursprogrammet.

– I 2023 satte vi også søkelyset på fagforeningsfrihet og retten til å drive fagforeningsaktiviteter ved innkjøp av nye produkter fra Sør-Afrika, forklarer Sasha.   

Det kan være lett å glemme at varene i polhylla er jordbruksprodukter. Sasha-Monique Elvik og Kristian Hogstad jobber for å sikre anstendige arbeidsforhold i Vinmonopolets leverandørkjede.

Foto: Sunniva Agnete Trøen

Kompleks verdikjede 

Det er en lang vei fra Vinmonopolets hyller til jordbruksarbeideren. Med mer enn 35 000 produkter og en kompleks leverandørkjede med varer fra nær 100 land, er dette et stort arbeid. 

Vinmonopolet kjøper ingen produkter direkte fra produsentene, men fra om lag 700 norske grossister. Disse har igjen over 5 000 leverandører over hele verden i sine porteføljer – som igjen har en kjede av underleverandører. 

Sammen med de andre nordiske monopolene er Vinmonopolet en av verdens største innkjøpere av alkoholholdig drikke. Vi kan derfor gjøre en forskjell i den globale drikkevareindustrien og ønsker å være en pådriver for å sikre anstendige arbeidsforhold og menneskerettigheter. 

Hvordan jobber vi? 

  • Utgangspunktet for Vinmonopolets arbeid er en samling formelle krav, blant annet basert på amfori Code of Conduct, FNs menneskerettighetserklæring og ILOs kjernekonvensjoner. 
  • Når vi konstaterer faktiske brudd på menneskerettighetene og anstendige arbeidsforhold, samarbeider vi med produsentene og grossistene for å sette i gang tiltak. 
  • Målsetningen vår er å bidra til forbedringer, ikke å ekskludere produkter fra hyllene våre. Vinmonopolet er en betydelig innkjøper. Vi bruker vår innkjøpsmakt og stiller krav i anbud på nye produkter, for å rette oppmerksomheten mot anstendige arbeidsforhold internasjonalt. 
Foto: Jonx Pillemer
Foto: Jonx Pillemer

I Sør-Afrika jobber vi spesielt med diskriminering, kommunikasjon mellom leder og arbeider, samt fagforeningsfrihet.

Romindustrien 

Rom fremstilles ved destillering av juice eller melasse fra sukkerrør. Det er i dette aller første leddet i verdikjeden – ved innhøstingen av sukkerrør – at skoen trykker. 

 – Utfordringene er knyttet til arbeid i ekstremt høy temperatur med manglende beskyttelse mot den sterke solen, samt manglende tilgang på drikkevann og sanitetsfasiliteter. Det er heller ikke tilstrekkelig med pauser for arbeiderne, forteller Kristian Hogstad. 

De ekstreme arbeidsforholdene på sukkerrørsplantasjene kan gi høy forekomst av overoppheting som igjen kan føre til langt mer alvorlige sykdommer. 

– Gjennom vår samarbeidspartner La Isla Network har vi i flere år jobbet med opplysning knyttet til hvordan man med enkle grep kan sikre arbeidernes helse. Det handler om å styre hyppigheten og lengden på arbeidernes pauser, ha telt som skygger for den sterke solen, og sørge for tilstrekkelig med drikkevann.  

Hogstad og teamet har også sett at sanitærfasiliteter er viktig. Spesielt kvinner kan velge å unngå væske fordi det ikke er tilstrekkelige sanitærfasiliteter på arbeidsstedet. 

– I arbeidet med å jobbe for bedre arbeidsforhold for sukkerrørsarbeidere, er vår rolle som global pådriver med internasjonale samarbeidspartnere spesielt viktig. 

Foto: Getty images
Foto: Getty images

Arbeiderne som plukker sukkerrør må ha tilstrekkelig skygge, vann og pauser for å unngå overoppheting.