Derfor har vi et vinmonopol

Nordmenn drikker mindre enn gjennomsnittet i Europa, og vi har en mer restriktiv alkoholpolitikk sammenlignet med de fleste europeiske land. Samtidig har vi et av verdens største og beste vareutvalg. Hvorfor er det egentlig slik?

Lesetid: 3 minutterPublisert: 04.03.2024Oppdatert: 24.06.2024
Illustrasjon: Bjørn Brochmann

Visste du at Vinmonopolet har eksistert i over 100 år? Og at Polet i sin tid ble opprettet for å sikre at Norge fikk solgt fisk til vinlandene i Europa? Å begrense skadevirkningene av alkohol har likevel vært kjernen i Vinmonopolets virksomhet siden opprettelsen i 1922.

– Vinmonopolet selger brennevin, vin og sterkøl til alle over 18 og 20 år i Norge, men vi er ikke bare en butikk. Oppdraget vårt er først og fremst å begrense de negative skadevirkningene av alkohol i samfunnet. Kort sagt: Vi er til både for dem som vil handle hos oss, og for dem som av og til trenger at vi holder stengt, forteller Elisabeth Hunter, administrerende direktør i Vinmonopolet. 

Det er en rolle både hun og Vinmonopolets over 2 000 ansatte ikke tar lett på. 

– I Vinmonopolet oppfordrer vi ikke til mersalg, og vi prøver ikke å selge deg mer enn du hadde tenkt å kjøpe. Vi selger ikke til folk som er beruset, og vi tar et særlig ansvar overfor de yngre kundene våre. Alderskontroll er derfor en del av den ansvarligheten vi praktiserer hver eneste dag.

– Vi er til både for dem som vil handle hos oss, og for dem som av og til trenger at vi holder stengt. 

Administrerende direktør Elisabeth Hunter
Fra Vinmonopolets bildearkiv
Vinmonopolet/Glen Røkeberg

Administrerende direktør Elisabeth Hunter forteller hvorfor vi har vinmonopol i Norge. 

5 spørsmål og svar om Vinmonopolet 

Hvem eier Vinmonopolet? 

Vinmonopolet er 100 prosent eid av staten ved Helse- og omsorgsdepartementet. 

Hvorfor har vi et Vinmonopol? 

Oppdraget til Vinmonopolet er først og fremst å begrense de negative skadevirkningene av alkohol i samfunnet. At vi finnes skal gjøre at skadene og kostnadene av alkohol i samfunnet og for deg og meg som enkeltpersoner, er lavere enn de ellers ville vært. 

Hvilken alkoholpolitikk har vi i Norge? 

Norge har en restriktiv alkoholpolitikk sammenlignet med de fleste europeiske land.

Det er bare Vinmonopolet som kan selge alkohol over 4,7 prosent til forbrukere i Norge. Vi har også et begrenset antall butikker, slik at du ikke skal finne oss på hvert gatehjørne. Åpningstidene våre er noe kortere enn vanlige dagligvarebutikker og rammene fastsettes av Stortinget.

Sammen med skatter og avgifter på alkohol og fravær av alkoholreklame, er Vinmonopolet Norges viktigste alkoholpolitiske virkemiddel. Det er fordi forskning viser at begrenset tilgjengelighet er et effektivt virkemiddel for å begrense alkoholskader i samfunnet.

Det er derfor god helsepolitikk å holde alkoholkonsumet så lavt som mulig.

Hva er felles for land som har et lavt forbruk av alkohol?

I juni 2023 publiserte Verdens helseorganisasjon (WHO) en artikkel om at Norge, sammen med de andre nordiske landene, har det laveste alkoholkonsumet i Europa. Felles for landene som har lavest forbruk av alkohol, er at det behandles strengere enn andre varer. WHO trekker fram tre grunner til at landene lykkes:

  • Fravær av reklame
  • Skatter og avgifter
  • Begrenset tilgjengelighet

Hvor mye drikker nordmenn i forhold til andre land? 

Ifølge tall fra Verdens helseorganisasjon (WHO) er gjennomsnittlig alkoholkonsum for nordmenn over 15 år 7,5 liter ren alkohol per år. Til sammenligning er tilsvarende tall i Danmark 10,4 liter årlig per innbygger over 15 år. Gjennomsnittet i Europa er 9,8 liter.

Dette viser at norsk alkoholpolitikk og vinmonopolordningen fungerer slik det er tenkt.