Resultater for 2023

I 2023 omsatte Vinmonopolet for om lag 18,7 milliarder. Slik fordeles overskuddet.

Lesetid: 1 minuttPublisert: 04.03.2024Oppdatert: 15.05.2024
Illustrasjon: Bjørn Brochmann

Vinmonopolets salgsinntekter i 2023 var på over 18,7 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift. Av disse utgjorde 8,75 milliarder kroner alkoholavgift til staten.

Årsresultatet viser også at:

  • salgsinntektene gikk opp med 267 millioner kroner fra 2022.
  • vi hadde et driftsresultat på 308 millioner kroner, noe som er 20 millioner høyere enn i 2022.  
  • resultat før skatt endte på 392 millioner kroner, 66 millioner kroner høyere enn i 2022. Dette skyldes økte salgsinntekter og høyere finansinntekter.
152 mill.
Statens overskuddsandel for 2023 (tall i NOK)

Les hele års- og bærekraftsrapporten på våre nettsider.

For 2023 er statens overskuddsandel vedtatt å være 50 prosent av resultatet etter skatt. Til sammen utgjør dette 152 millioner kroner. De resterende 152 millioner kronene overføres til annen egenkapital.