Slik jobber vi for å redusere Vinmonopolets klimagassutslipp

Vinmonopolet skal redusere klimagassutslippene med 55 prosent innen 2030. Dette er områdene hvor vi har størst mulighet til å gjøre en forskjell – og slik påvirker de deg.  

Lesetid: 4 minutterPublisert: 04.03.2024Oppdatert: 21.05.2024
Illustrasjon: Bjørn Brochmann

Visste du at Vinmonopolet, sammen med de nordiske monopolene, er blant verdens største innkjøper av alkoholholdig drikke? Det betyr at vi virkelig kan utgjøre en forskjell med tanke på å kutte klimagassutslipp i den globale drikkevareindustrien.  

Produkter utgjør 95 prosent av klimagassutslippet vårt 

En analyse fra 2023, gjennomført for de nordiske alkoholmonopolene, viser at produktene vi selger utgjør mer enn 95 prosent av våre totale utslipp. Produksjon og transport av tunge glassflasker krever spesielt mye energi. Vi jobber derfor systematisk med å få flere av produktene våre over på lettere emballasje, da det er emballasjevekten som har mest å si for klimafotavtrykket. Jo lettere emballasje, desto lavere klimafotavtrykk. 

Hva er klimasmart emballasje?

Klimasmart emballasje skal veie mindre enn 420 gram per 0,75 liter (uten innhold). Plastflasker, lettere glassflasker, pappkartong eller pose er alle klimasmarte emballasjetyper.  

Dette gjør Vinmonopolet for å få flere produkter over på lettere emballasje: 

  • Vi oppfordrer leverandørene våre, altså norske grossister og deres rundt 5 000 vin- og brennevinsprodusenter i oppunder 100 land, til å levere produkter til Vinmonopolet i en emballasjetype som er klimasmart.  
  • Fra mai 2024 stiller Vinmonopolet krav om at all stille vin under 250 kroner skal være på klimasmart emballasje. Kravet vil tre i kraft januar 2026. Årsaken til at det tar såpass lang tid fra kravet stilles til det gjelder fullt ut, er at dette krever til dels stor omstilling for vinprodusentene. 
  • Plastflasker med pant har lavest klimagassutslipp. I 2019 begynte Vinmonopolet å stille krav til at nye plastflasker og aluminiumsbokser skulle ha pant. Siden dette har utvalget og salget av drikke i pantbar emballasje steget, og i 2023 ble det solgt 8,4 millioner enheter med pant. Dette er en økning på nesten 10 prosent sammenlignet med 2022. 
  • Det er dessverre for få som panter plastflaskene de kjøper på Vinmonopolet. Ølboksene har en returgrad på cirka 90 prosent, mens vin- og brennevinsflaskene har en returgrad på cirka 65 prosent. Dette er ikke bra nok og langt under målet vårt om 100 prosent returgrad på alle pantbare produkter. Vi jobber derfor videre med å øke returgraden gjennom kommunikasjonstiltak og merking i butikk. 

Les også: Slik merker vi mer bærekraftige produkter på Polet

Husk å pante plastflasker og aluminiumsbokser!

Plastflasker og bokser kan pantes hos oss, eller samme sted som du panter mineralvann og annen pantbar emballasje.

Emballasjens betydning for smak og kvalitet

  • En undersøkelse foretatt av Opinion viser at 7 av 10 nordmenn handler vin for konsum innen en måned. Med så raskt konsum har emballasjen ingen betydning for smak og kvalitet.
  • Vi anbefaler ikke plastflasker dersom vinen skal lagres utover ett år.
  • For lagring utover ett år anbefales lettere glassflasker eller aluminiumsboks for en mer bærekraftig emballasjetype.

Klimasmart emballasje

Produktemballasje som gir lavere klimagassutslipp er merket med  “klimasmart emballasje” i polhyllene.  

Polposen

Vinmonopolet er medlem av Handelens Miljøfond, og vi deler deres målsetting om å redusere plastposeforbruket med 70 prosent innen 2025. For Vinmonopolet betyr dette kun hver tiende kunde tar med seg polpose i 2025. I 2023 bar fire av ti polvarene i en polpose etter et besøk på Vinmonopolet. 

1. august 2023 økte prisen på polposen til 4 kroner. For hver pose som selges, går nå 2 kroner til Handelens Miljøfond. I 2023 bidro Vinmonopolet totalt med 12,6 millioner kroner til fondet som brukes til å støtte prosjekter som jobber med å løse dagens miljøutfordringer knyttet til plast. 

Prisen på polposen vil øke ytterligere i 2024.

Prisen har betydning for forbruket

Den økte prisen på polposen har hatt en tydelig effekt, og i 2023 gikk posesalget ned med over 20 prosent sammenlignet med 2022.  

Vi gjør også andre tiltak i tillegg, som å gjøre posene litt mindre tilgjengelige og tilby gratis pappesker. Målet er å redusere bruken av plastposer fra Vinmonopolet. 

Energi og avfall 

Alle Vinmonopolets butikker er miljøfyrtårnsertifiserte. Dette betyr at butikkene jobber bevisst og målrettet for å redusere blant annet bruk av energi og avfall. 

For å overvåke og utvikle miljøarbeidet, har Vinmonopolet utnevnt tolv interne bærekraftskonsulenter – én butikksjef fra hvert distrikt som har ansvar for å følge opp og bistå miljøarbeidet og miljøfyrtårnsertifiseringene lokalt.  

 Vi ser at det fortsatt er mye vi kan gjøre for å redusere utslippene, særlig innenfor energieffektivisering.  

Klimaplan 

I 2023 utarbeidet Vinmonopolet en klimaplan med konkrete tiltak for hvordan vi skal oppnå 55 prosent lavere klimagassutslipp i 2023, både i egen virksomhet og i vår leverandørkjede. Realiseringen av denne klimaplanen blir et viktig satsingsområde videre i 2024. Vår første klimaplan vil gi et klimakutt i egen virksomhet på 18 prosent i forhold til 2018. Når det gjelder Vinmonopolets virksomhet som helhet, inkludert vår leverandørkjede, er dette en større utfordring hvor vi er helt avhengig av samarbeid med vinindustrien globalt. 

Vårt klimagassutslipp var i 2023 303 721 tonn CO2, det er en nedgang på 1,4 prosent fra året før.

303 721
Vårt klimagassutslipp i 2023